Main Menu

Aktualiteit

Aartsbisschop Eijk

  Een kersverse kardinaal

Aartsbisschop Eijk - straks kardinaal en als zodanig zowel stemgerechtigd voor een nieuwe paus en zelfs zèlf een (niet meer dan formeel-theoretische) kandidaat voor die functie, waarvoor God (niet de zijne!) ons overigens moge behoeden - is samen met zijn kompaan Mutsaers uit Den Bosch bezig de mensen, die werkelijk betrokken zijn bij hun geloof en merkwaardigerwijs ook nog bij het instituut, nog verder van zich te vervreemden.

Een pastoraal werker, die zich verwaardigd heeft te preken en het Onze Vader hardop mee te bidden, wordt ontslagen, want wat hij deed, is tegen de regeltjes! Alleen de zéér rechtgelovigen, overeenkomstig Eijks criteria dan, mogen zich nog lid van het instituut noemen; dit instituut verwordt op die manier in rap tempo tot een sekte, althans hier in Nederland, en ik ben ervan overtuigd dat dat niet is wat Jezus van Nazareth indertijd heeft bedoeld.

Evenzeer ben ik ervan overtuigd dat de "slachtoffers" van Eijks en Mutsaers' optreden méér van die Jezus en zijn revival hebben begrepen dan beide voornoemde fundamentalisten (een categorie lieden die - zoals Paul Scheffer zei - altijd respect eist, maar het nooit geeft).

Deze brief van Karel Th. Eisses uit Utrecht, vanmorgen 07-02-2012 in dagblad Trouw gepubliceerd, geeft precies weer wat ik hierboven bedoelde:

"Nuntius Bacqué pleit (Trouw, 4 februari) voor evangelisatie in Nederland, het land waar dat volgens hem het meest nodig is. Ik hoop dan dat hij dat ook voor eigen parochie bepleit. Ik betwijfel namelijk zeer of de kerkleiding zelf de evangeliën nog wel eens bestudeert, laat staan ernaar leeft.

Jezus' woorden zijn verstopt achter honderdduizend woorden die als kerkwetten en regels een ondoordringbaar oerwoud zijn gaan vormen. Een snoeibeurt lijkt me dringend noodzakelijk. Het liefst aan de hand van nauwkeurige evangelielezing die gelukkig door iedereen gedaan mag worden."